MENU
Twoj koszyk

Regulamin sklepu

Sklep internetowy diameter.pl działający pod adresem www.diameter.pl prowadzony jest przez RETRO STAR SP. Z O.O. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, NIP 6040226794.

Sklep internetowy diameter.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat cen produktów Sklep zamieszcza na stronie diameter.pl.

Zamówienia w sklepie internetowym diameter.pl są przyjmowane wyłącznie od przedsiębiorców ( a więc osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art 33(1) § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.).

Wyjątkowo sklep diameter.pl przyjmuje zamówienia od konsumentów (osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową albo nieposiadających dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W takich przypadkach klient, będący konsumentem zobowiązany jest do wcześniejszego, indywidualnego ustalenia warunków umowy ze sklepem diameter.pl.

Oferta sklepu diameter.pl nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie w przypadku sprzedaży dokonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; sprzedaż może zostać dokonana wyłącznie do miejsca w Rzeczypospolitej Polskiej, a zamówienia mogą być dokonywane przez podmioty zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Opisy oraz zdjęcia produktów oferowanych przez Sklep diameter.pl mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Sklep dołoży wszelkich starań, aby były one zgodne z rzeczywistością, jednakże nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. Takie uchybienia lub błędy nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu uzyskania stosownych wyjaśnień.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT dostarczana jest drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta, chyba, że Klient zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, tel. 661 488 355, lub e-mailem pod adresem biuro@diameter.pl.

Sklep nie ponosi wobec Kontrahenta lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania z platformy, a w szczególności przerwy powstałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych okoliczności.

Każde zamówienie staramy się zrealizować jak najszybciej. Do wysyłki towaru przystępujemy najpóźniej w ciągu 48 godzin od daty wpłynięcia zamówienia (przy opcji za pobraniem), lub rejestracji przelewu na naszym koncie.

Wszystkie towary dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej w ciągu 48 godzin od jej nadania w dni robocze.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Przy odbiorze przesyłki od kuriera należy zwrócić uwagę czy paczka jest oryginalnie zapakowana. Jeśli Klient znajdzie ślady uszkodzeń opakowania lub próby jego otwarcia, należy otworzyć paczkę w obecności kuriera i sporządzić protokół, co pozwala skutecznie dochodzić odszkodowań od firmy kurierskiej w wypadku powstałych uszkodzeń lub braków w towarze.

Wszystkie ceny towarów podajemy w walucie polskiej PLN w kwocie netto i brutto.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych towarów, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie Sklepu.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  • przedpłata przelewem bankowym na konto Sklepu. Niezbędne dane do przelewu zawarte będą w automatycznym e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
  • płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki - „ za pobraniem”.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

  • wad fabrycznych,
  • niezgodności towaru z zawartym zamówieniem.

W takim przypadku Klient proszony jest o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta przez e-mail: biuro@diameter.pl  lub telefonicznie. Reklamacje na towary odsyłane bez wcześniejszego uzgodnienia nie będą rozpatrywane.

W przypadku odsyłania reklamowanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową, a odsyłany towar musi być zapakowany w oryginalne opakowanie.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki z reklamowanym towarem.

W przypadku gdy Klientem nie jest Konsument w rozumieniu kodeksu cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialnośc z tytulu rękojmi.

W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Nie stanowią podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Sklep ma prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po 7 dniach od daty opublikowania ich na stronie www.diameter.pl. Odnośnie umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się przepisy regulaminu obowiązującego w chwili zawarcia umowy.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

W szczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Retro Star.

Używamy plików Cookie, aby zapewnić funkcjonalność naszej witryny zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.